Thông tin doanh nghiệp / Thương mại dịch vụ

Tập đoàn Heartful đang ở trong một thế giới nơi giá trị đang được tìm kiếm hơn bao giờ hết

Chúng tôi mong muốn trở thành đơn vị duy nhất trong ngành cung cấp các dịch vụ độc đáo và sáng tạo

Phát huy đồng nhất thế mạnh của sản xuất và bán hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng

Chất lượng ・ Dịch vụ ・ Giá cả hợp lý

GRATING

M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam

Cung cấp sản phẩm chất lượng cao,ổn định, an toàn
dưới sự chỉ đạo của các chuyên gia kỹ thuật Nhật Bản, sử dụng thiết bị kỹ thuật tiên tiến

○ Trong nắp mương thoát nước đường bộ

Tính thoát nước
Tăng diện tích cửa
thoát giúp thoát nước
thuận lợi

M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
○ Sàn kiểm tra thiết bị máy móc, trong nhà máy, tàu thuyền

Tính lấy sáng

Không chắn sáng
giúp không gian
sáng sủa

M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
○ Ban công, cầu thang

Nhẹ
Thiết kế mắt cáo giúp
giảm trọng lượng và
lắp đặt dễ dàng

M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam

Frp Grating

M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam

Cung cấp sản phẩm chất lượng cao,ổn định, an toàn
dưới sự chỉ đạo của các chuyên gia kỹ thuật Nhật Bản, sử dụng thiết bị kỹ thuật tiên tiến

Đang cập nhật …

Mạ kẽm nhúng nóng

M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam
M&I Industry Vietnam

Cung cấp sản phẩm chất lượng cao,ổn định, an toàn
dưới sự chỉ đạo của các chuyên gia kỹ thuật Nhật Bản, sử dụng thiết bị kỹ thuật tiên tiến